Opis

Na sprzedaż teren inwestycyjny o powierzchni 9457m2 zabudowany budynkiem komercyjnym o powierzchni około 440m2 położony przy drodze wojewódzkiej około 10km od Cieszyna Gmina Hażlach.

 

Wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem UC :

 

l) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m-;

 

2) przeznaczenie uzupełniające: a) produkcja – należy przez to rozumieć tereny, obiekty lub części obiektów służące działalności z zakresu produkcji, przetwórstwa, składowania i magazynowania, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W budynku usługowym jest aktualnie prowadzona działalność gospodarcza i jest w dobrym stanie.

 

Teren w większości utwardzony nawierzchnią asfaltową i posiada uzbrojenie : prąd, woda, gaz , kanalizacja.

 

Cena ofertowa sprzedaży 2 200 000 zł + 23% VAT. Stan prawny nieruchomości uregulowany, brak zadłużeń, w KW hipoteka – brak wpisów. Szczegóły w naszej Kancelarii – więcej informacji tylko dla poważnie zainteresowanych zakupem.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

zasilanie od

Że\'s obok?

Na stacji BENZYNOWEJ
Kawiarnie

Mapie