Przedmiotem sprzedaży są nowo wydzielone działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wg zatwierdzonego podziału w załączeniu :

1. Działka nr 968/2 o powierzchni 1201m2 cena 60000 zł,
2. Działka nr 968/7 o powierzchni 1378m2 cena 60000 zł,
3. Działka nr 968/9 o powierzchni 964m2 cena 50000 zł, – rezerwacja,
4. Działka nr 968/10 o powierzchni 926m2 cena 50000 zł, – sprzedana,
5. Działka nr 968/13 o powierzchni 4811m2 cena 60000 zł.

UWAGA : na w/w terenie Właściciel aktualnie wykonuje utwardzenie drogi wewnętrznej a każdy nabywca działki nabywa udział w tej drodze w cenie zakupu działki.

W miejscowym planie zagospodarowania teren ten jest oznaczony symbolem 63 M, UTL i ustala :
1. Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa letniskowa.
3.Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia nowych działek z prawem do zabudowy jednorodzinnej – 8 arów,
b) minimalna powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową –10 arów,
c) dla działek nie spełniających wielkością i kształtem wymogów prawa budowlanego wskazane
jest przeprowadzenie scalenia nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
d) minimalna powierzchnia, jaką należy przeznaczyć pod zieleń – 60% powierzchni działki,
e) obsługa komunikacyjna od strony dróg wyznaczonych w planie i poprzez sieć istniejących
i projektowanych ciągów komunikacyjnych – dróg wewnętrznych (nie wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na rysunku planu, w stosunku do których nie zachodzi konieczność przejęcia
przez Gminę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami),
f) minimalna odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:
· O13D, O14D – 6 m
· od dróg wewnętrznych – 5m,
g) minimalna odległość zabudowy od osi linii energetycznych:
110 kV – 15m (dotyczy konturu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63M,UTL,
h) maksymalna wysokość obiektów :
– zabudowy mieszkaniowej –10m do kalenicy dachu od najniżej położonego wejścia do budynku,
– dopuszczenie podpiwniczenia budynków,
– zabudowy letniskowej – jedna kondygnacja nadziemna i użytkowe poddasze,
i) w wypadku dachów kalenicowych – nachylenie połaci od 30′ do 45′.

Media : prąd,woda,gaz znajdują się w sąsiedztwie.Bardzo dobra lokalizacja i dobry dojazd.Wokół zabudowa mieszkalna,w odległości około 500m płynie rzeka Wisła z wodospadem gdzie są umiejscowione domki letniskowe oraz Ośrodek ZHP.Do centrum wsi około 400m,do drogi ekspresowej „Wiślanki” około 1000m. Blisko Ośrodek zdrowia,apteka,sklepy spożywcze,szkoła,przedszkole.Warunkiem rezerwacji jest podpisanie umowy przedwstępnej z wpłata zadatku.Szczegóły w naszej Kancelarii.Oferta na WYŁĄCZNOŚĆ.Polecamy.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, 1. Kodeksu Cywilnego.

Property Features

  • Dojazd asfaltowy
  • media: prąd - gaz - woda
powered by

Co jest w pobliżu?

Sklepy
Restauracja
Kawiarnia
Grocery
Edukacja
Szpital
Stacje benzynowowe

Lokalizacja