Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
20 207 m²
Typ działki:
rolna
Ogrodzenie:
nie
Położenie:
wieś

Opis

Na sprzedaż teren rolno-leśny o powierzchni 2,0207ha w którym terenu rolnego pod uprawę jest około 1,2ha a pozostały teren to leśny i zadrzewiony. Wg miejscowego planu zagospodarowania teren rolny oznaczony symbolem R, który dopuszcza :

 

1. Przeznaczenie terenów – uprawy polowe i ogrodnicze.

2. Zasady zagospodarowania i ochrony:

a) utrzymanie i ochrona użytków rolnych, zaliczonych w większości do kompleksu rolniczej przydatności pszennego dobrego i zbożowo-pastewnego mocnego, o przewadze III klasy bonitacyjnej,

b) obowiązek utrzymania i ochrony zieleni śródpolnej,

c) możliwość przeznaczenia pod zalesienie terenów rolnych, jeżeli jest to uzasadnione uwarunkowaniami przyrodniczymi lub ekonomicznymi,

d) możliwość, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, sytuowania zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym budynków mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu,

e) dopuszczenie możliwości lokalizacji dodatkowego budynku mieszkalnego na działce siedliskowej w zabudowie gospodarczej, wyłącznie dla poprawienia warunków mieszkaniowych rodziny,

f) zasady zabudowy obiektami trwałymi określonymi w p. d) oraz

e) – zgodnie z ustaleniami dla zabudowy mieszkalnej i zagrodowej (§ 2 poz.3),

g) zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z inwestycjami rolniczymi.

 

Dobra lokalizacja i dojazd drogą asfaltową. Warunki sprzedaży do ustalenia. POLECAMY.

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

zasilanie od

Że\'s obok?

Na stacji BENZYNOWEJ
Kawiarnie

Lokalizacja