Opis

Na sprzedaż działka o powierzchni 405m2 położona w Cieszynie przy ulicy Katowickiej.

 

Wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania działka jest oznaczona symbolem  1MW/U –  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – określa się :

 

– lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wielorodzinnych z usługami, 

– lokalizację budynków przeznaczonych na potrzeby usług takich jak: usługi handlu detalicznego, usługi  rzemiosła, za wyjątkiem usług rzemiosła związanych z produkcją, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi oświaty, usługi kultury i rozrywki;

– udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie większy niż 50%;

– udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż 20%;

– wysokość: nie większą niż 15 m, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne;

– geometria dachu: dachy jedno lub dwuspadowe o kątach nachylenia głównych połaci nieprzekraczających 450.

 

Media dostępne w sąsiedztwie : prąd, woda, gaz, kanalizacja. Dobra lokalizacja – do rynku miasta około 850m.

 

Nieruchomość jest wolna od zadłużeń, stan prawny uregulowany. Warunki sprzedaży do ustalenia. Polecamy.

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

zasilanie od

Że\'s obok?

Na stacji BENZYNOWEJ
Kawiarnie

Mapie